Micgrup

Legalitat de l’ús de càmeres de videovigilància en empreses

Els sistemes de videovigilància permeten l’enregistrament d’informació personal en format vídeo. No obstant això, moltes empreses segueixen sense tenir clar les obligacions i els requisits que han de complir a l’hora d’instal·lar càmeres de seguretat.

En aquest article intentarem resoldre dubtes sobre la normativa sobre càmeres de vigilància. On es poden col·locar? Qui pot tenir accés a les imatges? És necessari sol·licitar consentiment a les persones afectades?

Què diu la llei?

La LOPDGDD (Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals), adapta al marc espanyol la normativa europea i, en l’article 22 d’aquesta Llei es refereix als tractaments amb finalitats de videovigilància, indicant el següent:

“Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, podran dur a terme el tractament d’imatges a través de sistemes de cambres o càmeres de vídeo amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions.”

Com adaptar l’ús de càmeres de videovigilància a la normativa de protecció de dades?

Les imatges gravades amb les càmeres de videovigilància s’emmagatzemaran en un fitxer propi i separat, i aquestes imatges només podrà ser guardades durant el termini d’un mes com a màxim.

No és obligatori obtenir consentiment explícit de les persones que seran gravades, però l’ús d’aquestes imatges ha de respondre al principi de proporcionalitat.

El que sí que és d’obligat empleno és informar els interessats sobre l’ús de càmeres de vigilància, mitjançant la col·locació de cartells informatius, per exemple.

Les cambres només es podran situar en uns certs llocs previstos per la llei. De cap manera podran col·locar-se en aquells llocs on suposin una vulneració dels drets i llibertats dels individus o atemptin contra el seu dret a la privacitat, intimitat o a la pròpia imatge (com per exemple en vestuaris, banys, àrees de descans, zones comunes…).

L’accés a les imatges de les càmeres de seguretat no pot ser públic sinó que estarà limitat al responsable del tractament o, en el seu cas, al personal de seguretat encarregat del tractament de les imatges dins de l’empresa.

Quant temps es guarden les imatges d’una càmera de seguretat?

Una dels principals dubtes que tenen els usuaris sobre la normativa vigent sobre càmeres de vigilància és quan han d’esborrar les imatges de videovigilància que emmagatzemen les seves càmeres.
Aquestes podran emmagatzemar per un màxim de 30 dies.
Però, en el cas que es tracti d’una entitat de crèdit, només podrà emmagatzemar-les 15 dies.
Has de tenir en compte que, no es podran eliminar aquests enregistraments en el cas que hagin estat requerides per l’autoritat judicial en el marc d’una recerca legal. Si es dona el cas, una vegada passat els 30 dies haurem d’emmagatzemar-les en un lloc segur i no es podran guardar ni fer cap mena de còpia una vegada que hagin estat recollides per les autoritats pertinents.

Si encara tens dubtes i necessites complir amb la normativa sobre càmeres de vigilància, a Micgrup tenim la solució. Som una empresa especialitzada en la protecció de dades per a empreses. T’ajudem a complir amb la normativa de protecció de dades!

Gràcies als nostres consultors experts podem oferir-te les millors solucions adaptades al teu negoci, seguint en tot moment les novetats de la llei perquè no hagis de preocupar-te per res. Si vols evitar problemes i sancions per al teu negoci, posa’t en contacte amb nosaltres i esbrina si compleixes la normativa sobre càmeres de vigilància en empresa. Truca’ns!